06 41 97 21 82 info@praktijkmotus.com

Coaching & Haptonomie

In de haptonomie gaan we ervan uit dat alle klachten een betekenis hebben. Het is de manier van je lichaam om je duidelijk te maken: er is meer aan de hand. Dat kan vervelend zijn, maar er zit ook een positieve kant aan. Klachten geven je namelijk de mogelijkheid om jezelf beter te leren kennen en je persoonlijk te ontwikkelen van waaruit je andere keuzes kunt maken. 

Het doel van haptonomie is niet zozeer om de klacht zo snel mogelijk te doen verdwijnen, maar om de achterliggende oorzaak op te sporen. Want pas als je weet wat je dwarszit, kun je er structureel iets aan veranderen. Een vrouw met nekklachten blijkt dan bijvoorbeeld teveel verantwoordelijkheid op haar schouders te nemen. Of een vrouw met een burn-out ontdekt dat zij moeite heeft met grenzen stellen. Door een verbinding te maken met die achterliggende gevoelens, kom je ‘thuis bij jezelf’. Zo ontstaat er rust en ruimte om dingen anders te doen.

Ik begeleid vrouwen in de leeftijd vanaf 21 jaar die zich meer bewust willen worden van interne processen die bepaald gedrag in stand houden, waardoor allerlei klachten ontstaan.  Dit gebeurd vaak binnen 5 tot 10 sessies. Wanneer verkregen inzichten meer aandacht verdienen binnen een therapeutisch kader verwijs ik door.

Tijdens het intakegesprek wordt al snel duidelijk welk pad we gaan bewandelen en hoeveel tijd dit in beslag zal nemen.          Mijn werkwijze is praktisch van aard. Ik werk veel met praktische oefeningen en materialen. Dit maakt de sessies dynamisch. Vaak gaan we meteen aan de slag met dat wat zich aandient.

Meer over mij

Mijn naam is Karin Venema. Ook ik heb fases in mijn leven doorlopen die mij hebben gevormd. In deze moeilijke fases ben ik mij altijd in meer of mindere mate bewust geweest van mijn kwaliteiten. Ik heb ondervonden dat er juist in geraaktheid, in kwetsbaarheid een kracht verscholen zit die je in beweging kan brengen, mits je hieraan gepaste uiting kunt geven.

De opleidingen die ik heb gevolgd zijn allen gericht op hulp aan mensen.  Social Work (2003-2007) heeft een basis gelegd in sociaal werk. Ik heb me gespecialiseerd in hulp aan vrouwen, slachtoffers van (huiselijk)geweld. Na het afstuderen ben ik werkzaam geweest in verschillende hulpverleningsorganisaties binnen de Jeugdhulpverlening en Pedagogisch werk. Hiernaast ben ik Motorische Remedial Teaching gaan studeren én richtte ik een bedrijf op waarin ik mensen begeleidde naar zelfstandig ondernemerschap. Coaching bleek me goed te passen en toen ik moeder werd richtte ik een tweede ondernemening op.

In 2016 opende ik de deuren van Praktijk MOTUS. Al snel merkte ik dat ik me als coach wilde onderscheiden en met wilde specialiseren in coaching vanuit Haptonomische Visie. 

Ethische gedragscode

In mijn praktijk werk ik als coach vanuit de volgende ethische gedragscodes:

  • de coachee, ook wel client te noemen, weet zelf het beste wat goed voor hem is en kan zelf beslissen wat hij wél of niet wil, voor die keuze is hij zelf verantwoordelijk
  • de coachee en de coach zijn – als unieke en complete mensen vol mogelijkheden –  volkomen gelijkwaardig
  • tijdens coaching hebben doelen en keuzes van de coachee prioriteit boven die van de coach.
LinkedIn
LinkedIn
Share
× Stuur een berichtje