06 41 97 21 82 info@praktijkmotus.com

Privacyverklaring Praktijk MOTUS Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Dit is een nieuwe Europese privacywet. Deze wet komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het doel is dat de persoonlijke gegevens van mensen nog beter beschermd wordt.

Aanmeld- en contactformulieren

Praktijk MOTUS respecteert jouw privacy en zal ervoor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig behandelen. Bij het volgen van coaching of bij inschrijven voor intake gesprek is het belangrijk dat uw privacy gewaarborgd wordt. Hiervoor zijn een aantal richtlijnen opgesteld waar Praktijk MOTUS zich aan dient te houden. Praktijk MOTUS gaat zorgvuldig om met de informatie die zij via het aanmeld- of contactformulier op haar website ontvangt. Ze geeft niets door aan andere partijen. Door het invoeren van het aanmeld- of contactformulier ga je ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases van Praktijk MOTUS. De systemen en programma’s waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd conform hetgeen technisch mogelijk is. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens van u eventueel worden verwijderd. De gegevens die Praktijk MOTUS van u ontvangt ten behoeve van aanmelding voor een intakegesprek en/of de mailinglijst wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Door je aan te melden voor een intakegesprek geef je automatisch toestemming aan Praktijk MOTUS om jouw gegevens op te slaan om regelmatig tips en informatie per e-mail toe te sturen. 

Coaching 

Voor goede coaching is het noodzakelijk dat Praktijk MOTUS een dossier aanlegt. Jouw dossier bevat jouw ANW-gegevens, aantekeningen, gespreksverslagen en resultaten van oefeningen. Praktijk MOTUS doet haar uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij zorgvuldig omgaat met jouw persoonlijke gegevens, er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Uw coach, Karin Venema heeft als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Zij houdt zich aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Facturen

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administatie, zoals het opstellen van een factuur. Indien Praktijk MOTUS vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal zij jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Op de factuur die jij ontvangt, staan alleen de hoognodige gegevens: Naam, adres en woonplaats, datum van de coaching, een korte omschrijving van de soort sessie en de kosten.   

LinkedIn
LinkedIn
Share
× Stuur een berichtje